جمهوری اسلامی ایران و لبنان از جمله کشورهایی هستند که در مقابل تجاوز رژیم آل سعود از مقاومت مردم یمن حمایت می کنند.

farhangnews_126320-356999-1431616966