بازار خودرو در سراشیبی قیمت؛ خطوط قرمز هسته‌ای هیچ تغییری نکرده است؛ آمریکایی ها به دبه کردن عادت دارند؛ دولت برای بیکاری هم برنامه ندارد؛ بورس نزولی شد و دستور روحانی برای رسیدگی به حادثه ورزشگاه تبریز؛ از جمله عناوین صفحه اول روزنامه‌های امروز کشورند.