اهداء عضو بانوی 44ساله به 4بیمار نیازمند پیوند حیات دوباره بخشید.

به گزارش بصیر سبزوار، علیرضا عنایتی نسب، کارشناس پیوند اعضاء دانشگاه از مرگ مغزی ربابه محمد آبادی بانوی ۴۴ ساله در تاریخ ۲۱/۲/۹۴ توسط پزشکان کمیته مرگ مغزی تایید و پس از اخذ رضایت از خانواده بزرگوار آن مرحومه جهت اهداء اعضاء از بیمارستان امداد شهید دکتر بهشتی سبزوار به بیمارستان منتصریه مشهد اعزام گردید.

 

 

وی افزود: در اولین عمل اهداء اعضاء سال ۹۴ در تاریخ بیست وچهارم اردیبهشت ماه سال جاری پس از سپری نمودن مراحل قانونی ،اعضاء مرحومه به بیماران نیازمند پیوند زده شد.

 

 

عنایتی نسب در ادامه اظهارداشت : یکی از کلیه های زنده یاد به آقایی ۲۸ ساله اهل تربت جام و کلیه دیگر به آقایی ۳۵ ساله اهل مشهد که سالها از نارسایی کلیه رنج می بردند و با دیالیز تحت درمان بودند به صورت رایگان اهداء و پیوند شد و کبد ایشان به آقایی ۴۵ ساله اهل مشهد در بیمارستان منتصریه مشهد اهداء گردید و قسمتی از پوست ایشان نیز جهت پیوند به بیمارستان امام رضا (ع )  ارسال گردید.