همزمان با افتتاحیه «هفته سبزوار» مراسم قرعه کشی مرحله دوم طرح شهر زندگی اعلام شد.

همزمان با افتتاحیه «هفته سبزوار» مراسم قرعه کشی مرحله دوم طرح شهر زندگی اعلام شد.

 

روابط عمومی شهرداری سبزوار با انتشار لیستی اسامی برندگان قرعه کشی مرحله دوم شهر زندگی را اعلام کرد.

 

دانلود لیست برندگان مرحله دوم طرح شهر زندگی