نمایندگان مردم در کمیسیون برنامه و بودجه با لایحه تهیه عکس هوائی شهر سبزوار موافقت کردند.

به گزارش بصیر سبزوار به نقل از روابط عمومی  شورای شهر چهل و سومین جلسه کمیسیون برنامه و بودجه با حضور اعضاء کمیسیون برگزار شد و ۳ لایحه شهرداری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

 

لایحه قرارداد با سازمان نقشه برداری کشور جهت پرواز و تهیه عکس هوائی شهر سبزوار نخستین دستور کار کمیسیون بود که پس از تعیین سقف مبلغ قرارداد مورد موافقت قرار گرفت و به صحن شورا ارسال گردید.

 

 

لایحه تمدید قرارداد مدیر موزه دستور کار بعدی نمایندگان مردم بود که مورد موافقت قرار گرفت و برای تصویب نهائی به جلسه رسمی شورا موکول شد.

 

 

اعضاء کمیسیون در ادامه به بحث و بررسی لایحه معافیت و بخشودگی هزینه پروانه های ساختمانی مرتبط با امر احیاء موقوفات عام  پرداختند که در نهایت با این لایحه بر اساس ماده ۲۶ قانون نوسازی و عمران شهری موافقت و برای تصمیم نهائی به صحن شورا ارسال کردند.

 

 

۱۱ مورد از درخواست ها و نامه های مردمی که یک به یک قرائت شد جهت بررسی و اعلام نظر کارشناسی به شهرداری ارجاع شد تا پساز اعلام نظر نهائی به کمیسیون ارسال گردد.