مدیر جهاد کشاورزی سبزوار گفت: با شروع فصل برداشت جو و به منظور حمایت از کشاورزان، خرید تضمینی این محصول در این شهرستان آغاز شد.

محمد جواد ایزدیان افزود: خرید تضمینی این محصول توسط شرکت پشتیبانی امور دام استان خراسان رضوی با همکاری اداره تعاون روستایی این شهرستان انجام می شود.

 

وی مراکز خرید تضمینی جو این شهرستان را شامل شرکتهای تعاونی روستایی و تشکل های کشاورزی عنوان کرد و گفت: کشاورزان برای دریافت معرفی نامه باید به مراکز جهاد کشاورزی مراجعه کنند.

 

ایزدیان اظهار کرد: قیمت خرید تضمینی جو با افت مفید سه درصد و افت غیر مفید دو درصد هر کیلو ۹ هزار و ۲۰۰ ریال می باشد.

 

وی ادامه داد: پیش بینی می شود از سطح ۱۵ هزار و ۵۰۰ هکتار اراضی آبی کشت جو در این شهرستان با میانگین عملکرد دو هزار و ۶۰۰ کیلو گرم در هکتار بیش از ۴۰ هزار تن جو برداشت شود که در این صورت نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت.

 

این مدیر شهری علت افزایش این محصول را بارندگی های مناسب سال زراعی جاری دانست.

 

مدیر جهاد کشاورزی سبزوار مهمترین ارقام جو شهرستان را یوسف و ریحان ذکر کرد و افزود: در زمان کاشت ۴۰۰ تن کود فسفاته و ۱۷۰ تن کود اوره و همچنین ۷۵ تن بذر اصلاح شده بین جوکاران این شهرستان توزیع شده است.

 

هم اکنون حدود ۱۸ هزار بهره بردار در بخش های کشاورزی، باغداری و دامداری شهرستان سبزوار در حال فعالیت هستند.