کارشناس حوزه اکرام کمیته امداد امام خمینی(ره) سبزوار اعلام کرد: تعداد ۴۶۰ نفر از ایتام سبزوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) هستند.

طیبه بهجتی در گفتگو با خبرنگار ما گفت: حوزه اکرام از سال ۸۴ فعالیت خود را با ۳۳ شاخه آغاز کرده به لحاظ اعتقادی بودن بحث ایتام استقبال خوبی از این حوزه می شود تاکنون تعداد ۲۶۰۰ حامی ۴۶۰ یتیم سبزواری را تحت پوشش خود قرار داده اند.

 

وی کل درآمد نقدی سال گذشته را مبلغ ۴۸ میلیون و ۸۵ هزار تومان بیان کرد و گفت: همچنین مبلغ ۴۵ میلیون تومان کمک غیر نقدی و ۳ مورد جهیزیه به حوزه اکرام کمک شده است.

 

بهجتی ادامه داد: به لحاظ کثرت تعداد موسسات خیریه، طبق استعلام، ایتامی تحت پوشش کمیته امداد قرار می گیرند که پرونده ای در دیگر موسسات نداشته باشند حوزه اکرام ایتام زیر ۱۸ تا ۲۳ سال را تحت حمایت قرار می دهد.

 

کارشناس حوزه اکرام کمیته امداد امام خمینی(ره) سبزوار با بیان اینکه در جذب حامی مشکل داریم گفت: اکثر حامیان ایتام شهرستان غیر بومی هستند حامیان ترجیح می دهند ایتام خردسال را تحت حمایت قرار گیرند به لحاظ اینکه تعدادی از ایتام محصل و دانشجو هستند در جذب حامی مشکل داریم.

 
وی اضافه کرد: خدماتی که حوزه اکرام کمیته امداد به ایتام ارائه می دهد بسیار بالاتر از دیگر موسسات است بعد از تائید نهایی توسط مددکار حسابی برای فرد باز می شود و ماهیانه مبلغی مشخص به آن واریز می گردد.همچنین سپرده پنج ساله برای فرد باز می شود هر سه ماه یکبار اطلاعات برداشتی خانواده ایتام رصد می شود تا مشخص شود تا چه اندازه نیازهای فرد تامین شده است.

 

بهجتی به طرح محسنین نیز اشاره کرد و گفت: این طرح که از سال گذشته در حال اجرا است خانواده های نیازمند و زنان بد سرپرست، افرادی که دارای بیماری خاص و یا مطلقه هستند را تحت پوشش قرار می دهد حوزه اکرام یکسری از حامیان را به این سمت سوق می دهد تا به نوعی مشکلات این خانواده ها نیز مرتفع گردد.

 

گفتنی است خیرین و نیکوکاران محترم می توانند با کمک های مالی خود به شماره حساب بانک ملت ۴۶۴۶۴۶۰۰۶۹ با تحت پوشش قرار دادن ایتام تسکین دردی برای رفع نیازهای آن ها باشند. امید است در پرتو کمک و مساعدت همگانی، گرد غم از چهره ایتام پاک و لبخند بر لبان این غنچه های منتظر بشکفد.

 

منبع: سبزوار نیوز/