همزمان با عید مبعث حضرت رسول اکرم (ص) طرح خیرات و توزیع نان برای سالمندان در مزینان آغاز می شود.

جمعی از خیرین و نیکوکاران مزینانی همزمان با عید مبعث خاتم پیامبران حضرت محمد بن عبدالله(ص) طرح خیرات نان را برای سالمندانی که توانایی مراجعه به نانوایی ندارند آغاز می کنند.

 

در این طرح قرار است هر روز یک یا دو عدد نان توسط یک نفر موتور سوار برای سالمندان ناتوان توزیع شود.

 

در حال حاضر تعداد ۵۰ نفر از سالمندان مستحق دریافت این خدمات شده اند و همشهریان مزینانی در صورت علاقمندی می توانند با تماس به شماره تلفن ۰۹۱۲۳۷۰۴۷۷۰ پورطاهری در این عمل خیرخواهانه مشارکت نمایند.

 

شایان ذکر است قیمت نان در مزینان مبلغ ۳۰۰۰ریال می باشد.

 

 

منبع: شاهدان کویر مزینان/