رئیس دانشگاه علوم پزشکی گفت: رویکرد دانشکاه در سال جاری آمزش توام با پژوهش خواهد بود.

 

 

به گزارش بصیر سبزوار علیرضا مسلم در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در جذب رشته های دوره کارشناسی ارشد در سال ۹۳ رشدی ۱۰۰درصدی را به دست آوردیم که این امر در سایه پیگیری ها و تعامل مجموعه با هم بوده است.

 

وی ادامه داد: رویکرد وزارت بر ارتقا کیفی خدمات قرار گرفته است و به همین منظور در ارائه مجوز برخی رشته ها سخت گیری هایی را انجام می دهد.

 

مسلم همچنین از کسب مجوز برای رشته های دستیاری اطفال و کارشناسی ارشد قارچ شنلسی در سال جاری خبر داد.

 

وی همچنین با اشاره به جابه جایی هایی در دانشگاه علوم پزشکی بیان داشت: این جابه جایی ها در راستای ارتقاءسطح کیفی آموزش انجام خواهد گرفت.

 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همچنین به تلاش برای تامین تجهیزات بیمارستان حشمتیه اشاره کرد و افزود:وزارت بهداشت تامین ۴۵ درصد از تجهیزات این بیمارستان را نیز برعهده گرفته است ومابقی آن را دانشگاه با کمک بخش خصوصی تهیه خواهد کرد.

 

وی تاکید کرد: حضور بخش خصوصی در بیمارستان با تعرفه دولتی خواهد بود.