رییس اداره صنعت، معدن و تجارت سبزوار از افتتاح نخستین آزمایشگاه کاربردی الکتروموتورها و تجهیزات ضدانفجاری و نیز رونمایی از الکتروموتور ضدانفجار ساخت داخل در جوین خبر داد.

علی امیدبخش روز چهارشنبه در این خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: نخستین آزمایشگاه و الکتروموتورضدانفجاری ساخت داخل کشور با کاربرد وسیع در صنایع نفت و پتروشیمی در شرکت ماشینهای الکتریکی جمکو راه اندازی و ساخته شده اند.

 

مدیرعامل شرکت ماشینهای الکتریکی جمکو نیز به خبرنگار ایرنا گفت: آزمایشگاه کاربردی الکتروموتورها و تجهیزات ضدانفجاری قابلیت تزریق گازهای مختلف را دارد تا تجهیزات در محیط گازی آزمایش شوند.

 

مهندس سعید احتشام زاده افزود: این آزمایشگاه کاربردی نخستین نمونه از این دست در کشور است که تحمل قدرت انفجاری معادل ۱۰۰ کیلو تی.ان.تی را دارد.

 

وی ادامه داد: این آزمایشگاه با هزینه ۲۰ میلیارد ریال در مدت دو سال به بهره برداری رسید.

 

مدیرعامل شرکت ماشینهای الکتریکی جمکو میزان اشتغالزایی فعالیت این آزمایشگاه را نیز ۵۰ نفر مستقیم و ۵۰ نفر بطور غیرمستقیم عنوان کرد.

 

وی همچنین از همکاری پتروشیمی مارون و پژوهشکده وزارت نیرو به عنوان مشاور و ناظر بر ساخت این آزمایشگاه قدردانی کرد.

 

وی در مورد الکتروموتور ضدانفجار نیز گفت: این الکتروموتور ۲۳۰ کیلوواتی و فشار قوی از نوع نصب عمودی با هزینه ۱۰ میلیارد ریال در مدت یک سال به بهره برداری رسید.

 

احتشام زاده کاربرد این الکتروموتور را در صنایع پتروشیمی، نفت و میادین نفت و گاز عنوان کرد.

 

شرکت ماشینهای الکتریکی جمکو در حاشیه جاده سبزوار – اسفراین، ۲۵ کیلومتری نقاب مرکز شهرستان جوین و ۴۵ کیلومتری سبزوار واقع یکی از بزرگترین تولیدکنندگان الکتروموتور در ایران است.

 

ظرفیت تولید سالانه شرکت جمکو ۱۲۰۰مگاوات معادل ۱۲ هزار و۶۸۰ دستگاه انواع الکتروموتور و ژنراتور است.

 

۸۰۰ نفر در این شرکت صنعتی به کار اشتغال دارند.