به دليل تماس هاي صورت گرفته مردمي با برنامه ثريا و روابط عمومي سيما، مستند شطرنج با گرگها، چهارشنبه شب، ساعت ۲۲:۱۵ بازپخش خواهد داشت.

مستند شطرنج با گرگها، جدیدترین مستند بلند تلویزیونی برنامه ثریا که جمعه شب به روی آنتن رفت چهارشنبه ساعت ۲۲:۱۵ از شبکه ۳ بازپخش می شود.

 

به دلیل تماس های صورت گرفته مردمی با برنامه ثریا و روابط عمومی سیما، مستند ثریا برای اولین بار از شبکه ۳ سیما بازپخش خواهد شد.

 

لازم به ذکر است بیان ناگفته های این روزهای هسته ای کشور در این مستند با استقبال گسترده مردم مواجد شد به گونه ای که بیش از ۱۰ هزار پیامک متنی برای برنامه ثریا ارسال شده است که در بین مستندهای تلویزیونی و مستندهای برنامه ثریا به گونه ای رکوردشکنی بی سابقه در دریافت پیامک مردمی محسوب می شود.