یادواره شهدای فرهنگی و دانش آموز سبزوار در محل اداره ارشاد شهرستان سبزوار برگزار شد.

IMG_1161 IMG_1175 IMG_1184 IMG_1198 IMG_1205 IMG_1206 IMG_1213 IMG_1218 IMG_1219 IMG_1229 IMG_1242 IMG_1244 IMG_1250 IMG_1260 IMG_1270 IMG_1273 IMG_1276 IMG_1280 IMG_1283 IMG_1285 IMG_1291 IMG_1297 IMG_1311 IMG_1313 IMG_1326 IMG_1333 IMG_1334 IMG_1339 IMG_1343 IMG_1350 IMG_1352 IMG_1356 IMG_1361 IMG_1366 IMG_1368 IMG_1371 IMG_1393