سید علی خمینی تاکید کرد: هیچ کس نمی تواند بگوید فقط ما هستیم که می فهمیم امام چه گفت. موسسه تنظیم و نشر آثار امام هم هیچ وقت این کار را نمی‌کند.

سید علی خمینی در نخستین پیش همایش اجتهاد در اندیشه امام خمینی(س) که در پژوهشکده امام خمینی در حرم مطهر امام(س) برگزار شد، تاکید کرد: هیچ کس نمی تواند بگوید فقط ما هستیم که می فهمیم امام چه گفت.

او در بخشی از سخنرانی خود در همایش مذکور گفت: نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که اجتهاد در مقابل چیست؟ اجتهاد در مقابل انحصار فهم و انحصار تفهیم است. هیچ کس حق ندارد بگوید آنچه که من از امام می فهمم این است و فرد دیگری حق ندارد چیزی بگوید و بفهمد. در واقع هیچ کس نمی تواند بگوید فقط ما هستیم که می فهمیم امام چه گفت. موسسه تنظیم و نشر آثار امام هم هیچ وقت این کار را نمی کند، با وجود اینکه در بسیاری از اوقات تحت شدیدترین فشارها قرار گرفته است که بگوید اینجا امام چه گفت.

این اظهارات از سوی نوه امام خمینی در حالی بیان می شود که در ماه های گذشته، خاطرات اکبر هاشمی رفسنجانی از امام (ره) که عمده شاهدان آن نیز در قید حیات نبودند، جنجال های فراوانی بر پا کرده است. به علاوه برداشت های شخصی او از نظریات امام مثلا در حوزه شعار مرگ بر آمریکا و پذیرش قطعنامه ۵۹۸ نیز مخالفان فراوانی پیدا کرده است.

نکته قابل تامل اینکه قریب به اتفاق این خاطرات با صراحت از سوی موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) هم تایید شده و انتقادات متوجه همین موسسه نیز بوده است.

با این وجود این نخستین باری است که یکی از اعضای بیت امام (ره) به صراحت تاکید می کند که “هیچ کس نمی تواند بگوید فقط ما هستیم که می‌فهمیم امام چه گفت” و این تاکید او نه تنها افراد بلکه حتی موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) را هم شامل شده است.