کودک مجروح یمنی که زخم رژیم آل سعود را بر تن دارد، پیروزی مردم یمن را فریاد می زند.

1022883_157