تغییرات و عزل و نصب‌ها در دفتر سرمایه‌گذاری شهرداری سبزوار ازآنجا دارای اهمیت است که با هدایت طالبی، شهرداری و شورای اسلامی شهر سبزوار حدود یک‌سوم از فرصت‌های درآمدی، اجرایی، پیگیری، فرصت‌ها و بودجه شهرداری سبزوار را در سبد سرمایه‌گذاری و جذب مشارکت‌های عمومی گذاشته‌اند.

حمیدرضا داورزنی که از ۱۶ بهمن ۹۱ با درخواست شورای اسلامی شهر ششتمد و از سبزوار به‌عنوان شهردار ششتمد مأمور به خدمت شده بود و در ۱۶ فروردین ۹۴ از این سمت استعفا کرد، از طرف محمدعلی طالبی به ریاست دفتر سرمایه‌گذاری شهرداری سبزوار منصوب شد.

 

به نظر می‌رسد تسلط داورزنی به راهکارهای قانونی و شهرت وی به قاطعیت در اجرای قانون و وظایفش در کنار آشنایی نزدیک طالبی از قابلیت‌ها و ظرفیت‌های وی از دلایل شهردار سبزوار برای انتصاب داورزنی باشد.

 

تغییرات و عزل و نصب‌ها در دفتر سرمایه‌گذاری شهرداری سبزوار ازآنجا دارای اهمیت است که با هدایت طالبی، شهرداری و شورای اسلامی شهر سبزوار حدود یک‌سوم از فرصت‌های درآمدی، اجرایی، پیگیری، فرصت‌ها و بودجه شهرداری سبزوار را در سبد سرمایه‌گذاری و جذب مشارکت‌های عمومی گذاشته‌اند. در واقع می‌توان گفت موضوعات مرتبط با سرمایه‌گذاری گلوگاه ثبت موفقیت یا عدم موفقیت دوران شهرداری طالبی و شورای اسلامی چهارم شهر سبزوار است. این گلوگاه با توجه به حجم فعالیت و رقابت به وجود آمده در این زمینه بین شهرداری‌های کشور و ارتقاء سطح و کیفیت مطالبات مردمی مبتنی بر آن، روزبه‌روز نقش پررنگ‌تری را نیز به خود اختصاص می‌دهد.

 

دفتر نوپای سرمایه‌گذاری شهرداری سبزوار پس از کناره‌گیری مسئول قبلی خود و در فضای شایعات به وجود آمده و نوع تعاملات این دفتر با سرمایه‌گذاران چند ماهی است که دچار برخی حواشی شد که منجر به کم‌رنگ دیده شدن فعالیت‌های آن شده است.

 

گر چه به نظر نمی‌رسد داورزنی به‌رغم توان چانه‌زنی و پیگیری به نسبت خوب خود در زمینهٔ مباحث مرتبط با سرمایه‌گذاری دارای نگاهی جامع‌الاطراف و مسلط باشد اما درصورتی‌که وی مبنای فعالیت خود را بر فعالیت اصولی و مبتنی بر برنامه‌ریزی و راهبرد منطقی و خدمت مجاهدانه قرار دهد این فرصت را دارد ضمن ایجاد رشد فوق‌العاده در خود، در کنار طالبی زمینه ثبت‌نام خود به‌عنوان خادمی حقیقی در راستای پیشرفت و تعالی سبزوار، ثبت کند.

 

با توجه به حساسیت جابجایی‌ها و نوع تعاملات و ظرفیت‌های افراد درون دفتر سرمایه‌گذاری شهرداری در جلب یا سلب اعتماد سرمایه‌گذاران و مشارکت‌کنندگان امید است که طالبی و داورزنی با کمک همکاران خود و اعضای شورا بتوانند شرایط ثبات رو به رشدی در این دفتر به وجود آورند. در این صورت می‌توان به تثبیت موفقیت شهردار سبزوار در ذهن مردمان سبزوار طی دوره خدمت شورای اسلامی چهارم سبزوار و شهردار منتخب آن امیدوار بود و در غیر این صورت …

 

منبع: رصد/