صبح امروز و با حضور مسئولین،نمایشگاه شاهدان قلم در آستانه یادواره ۱۸۳ شهید فرهنگی و دانش‌آموز در محل اداره ارشاد افتتاح شد.

IMG_0852 IMG_0859 IMG_0871 IMG_0872 IMG_0874 IMG_0878 IMG_0880 IMG_0898 IMG_0899 IMG_0904 IMG_0908 IMG_0913 IMG_0923 IMG_0924 IMG_0933 IMG_0965 IMG_0966 IMG_0979 IMG_0988 IMG_0993