رییس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار گفت: وجود بیماری سالک یکی از معضلات کشورها است.

به گزارش بصیر سبزوار، علیرضا مسلم در ارتباط با بیماری سالک اظهار داشت: با وجود اینکه انگل بیماری سالک از سال ها قبل شناسایی شده ولی باز هم این بیماری یکی از معضلات کشورها است.

 

وی با بیان اینکه ۱۲ میلیون نفر در دنیا به این بیماری مبتلا شده اند، افزود: متاسفانه سالانه ۲ میلیون نفر به تعداد بیماران سالک افزوده  می شود.

 

رییس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار تصریح کرد: ۹۰% بروز بیماری سالک در ۹ کشور جهان اتفاق می افتد که ایران هم یکی از این کشورها می باشد.

 

مسلم با اشاره به به اینکه باید با هماهنگی بین بخشی و ارتقای آموزش شهروندان از گسترش این بیماری جلوگیری کنیم، بیان داشت: ضعف مدیریتی، ضعف آموزشی، ناکافی بودن اقدامات بهداشت محیط، نگه داری دام در منازل و حفاظت فردی از مهمترین عوامل بروز بیماری سالک در بین انسان ها است.

 

انتهای پیام/