باران و ابگرفتگی در حرم امام رضا(ع) دیشب

farhangnews_125320-354043-1431089903 farhangnews_125320-354044-1431089903