در سنوات گذشته اعتباری تخصیص داده شد ولی به دلایل نامعلومی بودجه جابجا شد. از فرماندار وقت سبزوار سئوال کردیم، پاسخ دادند در سال آتی اعتبار مناسبی تخصیص خواهیم داد. اما بودجه باز هم جابجا شد و الان وضعیت این اعتبار به گونه ای مبهم است؟

امام جمعه ششتمد با بیان این نکته که : وظیفه سازمان میراث فرهنگی حفظ آثار ارزشمند و مفاخر گذشته است. آنچه که از پیشینیان برای ما به ودیعه گذاشته شده است را باید حفظ و نگهداری کنیم. یک سئوال از آقایان میراث فرهنگی در شهرستان و استان داریم و آن این است که شما که ادعا می کنید می خواهیم آثار مفاخر گذشته را حفظ کنیم و یک خانه بی هویت را حفظ می کنید، چرا توجهی به مقبره بیهقی ندارید.

 
آیا: نه ما، نه مسئولین شهرستان و نه مسئولین استان توجهی که در شأن این نویسنده بزرگ بوده است نداشته ایم.

 

 

شما برای این اثر ارزشمند چه کرده اید ؟ از زمان احداث این اثر تاکنون چه خدماتی ارائه نموده اید؟ بودجه شما کجاست؟

 

 

خطیب جمعه ششتمد افزود: در سنوات گذشته اعتباری تخصیص داده شد ولی به دلایل نامعلومی بودجه جابجا شد. از فرماندار وقت سبزوار سئوال کردیم، پاسخ دادند در سال آتی اعتبار مناسبی تخصیص خواهیم داد. اما بودجه باز هم جابجا شد و الان وضعیت این اعتبار به گونه ای مبهم است؟

 
ثباتی مقدم گفت: آقایان میراث فرهنگی آیا بیهقی به اندازه یک خانه خرابه ارزش ندارد؟ مردم ششتمد بی صبرانه منتظر پاسخ مسئولان در خصوص عدم توجه به این عالم جهان اسلام هستند.

 

 

مرجع: آوای فرید