در این میان دانشجویان در حال عکاسی با مردم ارتباط می گرفتند و مردم سعی می کردند مشکلاتشان را مطرح کنند شاید تصور این را داشتند که گره مشکلاتشان به دست این ها باز می شود.

به گزارش بصیر سبزوار، طبق برنامه ریزی های قبلی ،قراربر این بود که شرکت کنندگان در مسابقه، ساعت ۸:۳۰ تا ۹ صبح روز ۵شنبه ۱۷ام اردیبهشت ماه جلوی سردر جنوبی دانشگاه حکیم آماده حرکت شوند. ساعت ۹:۱۶ از دانشگاه به سمت کوی گلستان حرکت کردیم.جمعیت حدود ۳۰ نفر بود. استاد حیطه (استاد عکاسی) در میدان اسرار به ما ملحق شدند و توضیحاتی پیرامون تکنیک های عکاسی و نحوه برخورد با اهالی گلستان دادند.

 
ازسمت خیابان اسرار وارد کوچه شدیم. دانشجویان واکنش های متفاوتی داشتند غالبا حیرت زده بودند و دیدن چنین محله ای در مرکز شهر برایشان عجیب و غریب بود.برای بهتر برگزار شدن مسابقه دانشجویان در محله پراکنده شدند و مشغول به عکاسی شدند.

 
بیشترین توجه عکاسان به سرای معمارزاده که یک بنای تاریخی مخروبه ومتروک است،جلب شده بود.

 

 

در این میان دانشجویان در حال عکاسی با مردم ارتباط می گرفتند و مردم سعی می کردند مشکلاتشان را مطرح کنند شاید تصور این را داشتند که گره مشکلاتشان به دست این ها باز می شود.نامه ها وسند هایشان را نشان می دادند و از نیازهای اساسی شان می گفتند که تبدیل به آرزو شده بود در حالیکه تامین این نیاز ها جزء حقوق شهروندی و از وظایف اصلی حکومت است حقوقی مثل حق مسکن ، تحصیل ، اشتغال و…

 
نوعی فضای اعتماد بین مردم گلستان و دانشجویانی که به قصد مسابقه آمده بودند شکل گرفته بود.البته ناگفته نماند که حضور معتمدین محل هم در این اعتمادسازی بی تاثیر نبود.

 
داور مسابقه هم عکاسان را همراهی کرده و نکاتی را یادآور می شد.خبرنگاران محلی نیز در کوی گلستان با گروه همراه شده بودند تا اولین حرکت دانشجویی در این محله را ثبت کنند.

 
خبرنگاران محلی با مسئولان برگزاری مسابقه مصاحبه ای درباره اهداف و نحوه ورود به این حرکت دانشجویی و روند کلی این جریان داشتند.واز مردم محل ومعتمدین آنجا هم سوالاتی پرسیده ومصاحبه های کوتاهی آماده کردند.

 
ما نیز چند دقیقه ای با معتمد محل هم صحبت شدیم تا از نتیجه پیگیری هایشان مطلع شویم، ایشان هم چنان از بی مسئولیتی ها گله مند بودند.

 
ساعت ۱۱:۳۰ وقت مسابقه به پایان رسید.محله را ترک کردیم. روند کلی برگزاری مسابقه عکاسی “دورترین همسایه” رضایت بخش بودو عزم ما را برای ادامه این حرکت مصمم تر کرد.

 

 

باشد که این کوی،گلستان شود.

 

انتهای پیام/