در طول مدت ۶ ساعت کاری وقت معینی برای استراحت کارگر نیست با توجه به اینکه کارگر در تونل مشغول به کار است نیاز به استراحت یا هوا خوری دارد

معدن کرومیت گفت واقع در هفت کیلومتری شهرستان جغتای در دامنه ی شمالی رشته کوه جغتای و محل کارگاه در بین روستای جبله و گفت واقع است و پروانه اکتشاف آن به طول ۳۵ کیلومتر از رودخانه کهنه تا رود خانه ی جغتای و عرض آن حدود ۵ کیلومتر که برای رفتن به محل کارگاه باید درجاده خاکی غرب جغتای باید حرکت کرد.

 

عضو کارگری در معدن گَفت از نبود قرارداد مطمئن با کارگر و یا قرارداد های غیر قانونی رضایت کاملی نداشت.

بستن قراردادهای یک یا دو ماهه و یا قرارداد سفید با کارگر از جمله مواردی است که هیچ مسولی بر آن نظارت ندارد.

 

نداشتن امنیت شغلی که آیا کارگر تمام ماه یا سال در این کارگاه مشغول به کار است یا نه کارگران این کارگاه از نظر حقوقی قشری اسیب پذیر هستند.

 

برای کارگران گار گاه هیچ سرویس رفت آمد و یا هزینه ای در نظر نگرفته نشده، حتی از نظر تهیه امکانات رفاهی این کارگاه در حد صفر می باشد به طوری که جای استراحت گاه یا سرویس بهداشتی، سالن غذا خوری و… ندارند.

 

در طول مدت ۶ ساعت کاری وقت معینی برای استراحت کارگر نیست با توجه به اینکه کارگر در تونل مشغول به کار است نیاز به استراحت یا هوا خوری دارد.

 

نداشتن امتیازاتی مانند معلمان از قبیل بیمه طلایی، فروشگاه مخصوص کارگران و همچنین امکانات رفاهی تفریحی ترس کارگر از اخراج شدن به خاطر اعتراض به درست انجام نشدن شیوه کار توسط کارفرما؛ با توجه به اینکه در طول فصول مختلف کارگر معدن اسیب پذیری زیادی دارد اما از حقوق ماهی ۷۰۰ هزار سخن می گفتند از حقوق و یا مزایای خوبی برخوردار نیستند.

باتوجه به اینکه کارگران بومی اند در حال حاضر بیشتر این کارگران از کار اخراج شده اند و کارگاه به بخش های پیمان کاری واگذار می شود که این امر موجب بیکاری چند صد نفر می شود.

 

 

منبع: پیام جغتای/