مسئول برگزاری مسابقه دورترین همسایه گفت: هدف از برگزاری این تور عکاسی اشنایی با کوی گلستان و مطابه گری از مسئولین شهری بوده است.

به گزارش بصیر سبزوار، به همت انجمن اسلامی دانشگاه حکیم سبزواری تور عکاسی به صورت دسته جمعی، پنج شنبه ۱۷ام اردیبهشت ماه در محله کوی گلستان با حضور دانشجویان و اصحاب رسانه واقع در چهار راه بیهق برگزار شد.

 

زینب السادات حسینی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طرحی در انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه حکیم مبنی بر بازدید از کوی گلستان مطرح شده بود که باید دانشجویان را با وضعیت این محل آشنا کنیم.

 

وی با بیان اینکه شکاف بین این مردم و مردم خارج از این کوی بسیار زیاد است، افزود: وجود مشکلات در این منطقه که در مرکز شهر قرار دارد جای بسیار تامل و تاسف برای مدیریت شهری است.

 

وی با اشاره به اینکه جریان دانشجویی می تواند با مطالبه گری از سوی مسئولین مشکلات مردم این منطقه را رفع کند، ادامه داد: در فاز اول این طرح مقرر شده که با برگزاری یک تور عکاسی ویژه عکاسی از کوی گلستان دانشجویان دانشگاه های سبزوار به صورت میدانی با این محل اشنا گردند.

 

عضو انحمن اسلامی دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری تصریح کرد: برگزاری نمایشگاه عکس و مطالبات طرح شده از سوی تشکل های دانشجویی و رسانه ها و اقداماتی که مسئولین در این خصوص انجام داده اند، از جمله کارهای بعدی ما خواهد بود.

 

حسینی با اشاره به برگزاری نشست با مسئولین شهری و رسانه های فعال سطح شهرستان در فاز سوم این طرح، بیان داشت: تمام این اقدامات زمانی کارساز خواهد بود که ما پشتوانه رسانه را در اختیار داشته باشیم.

 

گفتنی است به همت انجمن اسلامی دانشگاه حکیم سبزواری تور عکاسی به صورت دسته جمعی، پنج شنبه ۱۷ام اردیبهشت ماه در محله کوی گلستان، واقع در چهار راه بیهق برگزار شد.