شهردار سبزوار گفت: تمام تلاش ما بر این است که این معضل به صورت مرتفع شده و شاهد کوی گلستانی در خور نام این منطقه باشیم.

محمد علی طالبی در گفتگو با خبرنگاربصیر سبزوار، در ارتباط با آخرین وضعیت کوی گلستان اظهار داشت: طرح کوی گلستان مراحل پایانی مصوب شدن را میگذراند.

 

وی با بیان اینکه شهردای منتظر اجازه دستور برای شروع کار در این محل است، افزود: خودم بارها به کوی گلستان رفته ام و حتی چند مسئول کشوری را برای بازدید به آنجا برده ام.

 

شهردار سبزوار با اشاره به اینکه دلیل بر رسانه ای  کردن رفت و آمدهایم به این محل وجود ندارد، تصریح کرد: بهتر این است که هر وقت حرفی برای گفتن داشته و کارها به نتیجه رسید در میان رسانه ها حاضر شویم.

 

طالبی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا مردم کوی گلستان فکر میکنند که از مردم شهر سبزوار جدا دیده می شوند، بیان داشت: اهالی کوی گلستان در قلب شهر و در قلب مردم سبزوار هستند و این فکر خوبی برای همدلی و همزبانی در میان مردم نیست.

 

وی با بیان اینکه این کوی در بافت تاریخی قرار گرفته و مصوبات ویزه هیئت دولت را در اختیار دارد، عنوان کرد: تمام تلاش ما بر این است که این معضل به سرعت مرتفع شده و شاهد کوی گلستانی در خور نام  این منطقه باشیم.

 

انتهای پیام/