نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفت: برای مبارزه با مفاسد اقتصادی بدون در نظر گرفتن جایگاه افراد باید اقدام قاطع انجام گیرد.

فاطمه آجرلو در گفتگو با بصیر سبزوار اظهار داشت: متاسفانه با گذشت نزدیک به ۱۷ سال از فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر مبارزه با فساد و جلوگیری از رشد آن توفیق چندانی کسب نکرده ایم.

 

وی ادامه داد: بعد از این فرمان چندین سمینار و نشست برای مبارزه با فساد برگزار شد که حتی در سال گذشته رهبری به این همایش پیامی ارسال نکرده و بیان کردند که مبارزه با فساد نیاز به اقدام عملی داشته و برگزاری نشست ها دردی را دوا نخواهد کرد.

 

وی با بیان اینکه مجلس باید به صورت خود پالاینده اقدام کند بیان داشت: در رابطه با نظارت و مبارزه با فساد قوانین بسیاری داریم که در صورت اجرایی شدن جلوی بسیاری از فساد ها گرفته خواهد شد.

 

نماینده اسبق مردم کرج در مجلس تصریح کرد: متاسفانه برخی از افراد که به رانت ها دسترسی داشته به علت ویژه خواری ها خود را از هرگونه قانون و نظارت مبرا می دانند.

 

آجرلو تاکید کرد: دستگاههای نظارتی و متولی خودشان باید از مقتدرترین دستگاهها در مبارزه با فساد ها باشند.

 

وی ادامه داد: برخی از دستگاههای نظارتی در روند اجرای کار غایب هستند تا درخواست تضمین های مالی معتبر از افرادی کنند که بعد از گرفتار شدن قابلیت باز پرداخت بدهی های ایجاد شده را داشته باشند.

 

وی بیان کرد: در صورت وجود عزم جدی برای مبارزه با فساد اقتصادی می توان بر مبنای قوانین موجود به توفیقات مناسب دست پیدا کرد.