رونمایی از فرش دست بافت که توسط هنرمندان ایرانی بافته شده بود با حضور مردم مدین و مسئولین شهر اصفهان برگزار شد.