هفتمین نشست شورای سیاست گذاری کنگره بین الملی سربداران در دانشگاه حکیم برگزار شد و اعضا شورا با بیان نظرات خود سعی کردند تا زمان مناسب را برای برگزاری این همایش بین المللی انتخاب کنند.

 

به گزارش بصیر سبزوار،معاون استاندار و فرماندار ویژه سبزواردر این نشت گفت: برگزاری این کنگره یکی از افتخارات برای سبزوار خواهد بود و تمام تلاشمان برای برگزاری این کنگره را درنیمه دوم سال انجام خواهیم داد.

 

احمد برادران اظهار داشت : برای اجرایی شدن برنامه های مد نظر باید این برنامه ها را به صورت بودجه ای بنویسیم تا آنچه مطلوب است عملیاتی شود.

 

برادران با تاکید بر برگزاری سه بخش جشنواره علمی ، جشنواره فرهنگ و هنر و جشنواره آیین و هنر به صورت همزمان و اظهار امیدواری کردمشکلات موجود برطرف شده و این کنگره در خور نام سبزوار و قیام سربداران برگزار شود.

 

فرماندار همچنین از احتمال برگزاری کنگره در ۲۴ آذز ماه خبرداد.

 

محمد جواد حدادنیا رییس دانشگاه حکیم و دبیر برگزاری کنگره در این جلسه با ارائه گزارش از روند اقدامات دبیرخانه گفت: باتوجه به اهمیت برگزاری این کنگره برای دانشگاه علی رغم تخصیص اعتبار تاکنون ۳۰ میلیون تومان از منابع داخلی در جهت پیگیری ها و تجهیز دبیرخانه از منابع داخلی دانشگاه هزینه شده است.

 

حدادنیا با اشاره به وصول بیش از ۷۰ مقاله علمی از۱۸دانشگاه سراسر کشور تصریح کرد: تا کنون بیش از ۱۸هزار ۷۰۰نفر از سایت کنگره یربداران بازدید کرده اند که این در نوع برگزاری همایش ها دانشگاه بی سابقه بوده است.

 

وی با بیان اینکه با اقدامات انجام شده آمادگی برگزاری همایش در خردادماه ۹۴ را داریم ادامه داد: مصوبات شورای سیاست گذاری جشنواره آیین و هنر با محوریت اداره کل ارشاد خراسان و اداره ارشاد سبزوار در حال پیگیری است.

 

حدادنیا با نتقاد از عملکرد دبیرخانه فرهنگ وادب در اجرای مصوبات عنوان کرد: برگزاری بخش فرهنگ وادب به عهده شهرداری است وعلی رغم تمام نامه نگاری ها هنوز اقدامی در این رابطه از سوی شهرداری انجام نشده است.

 

شهردار سبزوار که دبیری بخش فرهنگ و ادب کنگره را برعهده دارد در این نشست اظهار کرد: با توجه به عنوان بین الملی باید با نهاد هایی مانند وزارت امور خارجه ارتباط برقرارکرد.

 

طالبی با اشاره به حوزه حکومت سربداران که در پنج استان گسترده بوده است تاکید کرد: حضور این استانداران در کنگره مفهوم پذیرش دوران سربدارن را در پی خواهد داشت.

 

وی با اشاره به برگزاری همایش توانمندی های سبزوار در دهه ۷۰خاطر نشان کردک حضور مقامات ملی مانند رییس جمهور و وزرا ابزار مناسبی برای شناساندن سبزوار و ارتقا همه بعدی شهرستان خواهد بود.

طالبی تصریح کرد: برای برگزاری کنگره در سطح بین الملی باید اهداف بزرگتری را درنظر داشته باشیم و اهداف از پیش تعیین شده را گم نکنیم.

 

انتهای پیام/