نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی از کلنگ زنی طرح حرم تا حرم در سبزوار خبر داد.

 

 

رمضانعلی سبحانی فر در گفتگو با خبرنگار بصیر سبزوار اظهار داشت طرح حرم تا حرم به صورت مشارکتی و با حضور معاون وزیر راه و شهر سازی ۱۵ اردیبهشت ماه به زمین زده خواهد شد.

 

وی مدت زمان اجرای پروژه را سه ساله و طول این قسمت از آزاد را ه را ۲۲۳ کیلومتر اعلام کرد.