پس از طي مراحل اداري، معلمان نمونه شهرستان سبزوار در 3مرحله شهرستاني، استاني و كشوري معرفي شدند.

بر اساس این خبر؛ دو تن از معلمان این شهرستان در جمع معلمان کشوری حضور دارند.

 

این خبر می افزاید: ذبیح الله آرمین؛ پژوهشگر برتر و مدیر آموزشگاه شاهد محمدیانی و زری باهری معلم شاغل در مدارس غیرانتفاعی به عنوان معلمین نمونه کشوری معرفی شدند.

 

همچنین علی اکبر ایزدی کیا، عذرا بیدی، محمدرضا پذیرش و فاطمه یزدانی نژاد نیز به عنوان معلمان نمونه استانی معرفی شدند.

 

 
شایان ذکر است؛ مرادعلی ابراهیمی، اعظم احمدی نصر، زهرا احمدی نصر، اسماعیل ادب نیا، فروغ اردیبهشتی، اسماعیل افچنگی، علی اکبر اکبری منش، زهره ایزی، فاطمه بازقندی، عباس باشتنی، محمد بحری، طاهره برسین، عباس پورحسن، غلامرضا تشکری، قاسم توحیدی ثانی، مهدی جلیلی، زری چشمی، ایران حاجی شمسایی، معصومه حجتی پور، فرشته حق پرست، ناهید حکم آبادی، اعظم خسروجردی، شهین خلقی، داود داوری، فاطمه دلاوری، حسن دلبری، غلامرضا دلبری، مرتضی رئوفیان، علیمحمد رحیمی، محمد رحیمی، محمد سالاری، حسن سلیمانی، سید رضی شبیری، منیر سلیمی فسنقری، بتول شعبان زاده سنگوله، مریم صالح آبادی، شکوفه صوفیان، مهران صولتی، عبدالمجید طاهری، احمد طبسی سبزوار، حسین عابدی ششتمد، اکرم عباچی، حسن عباس آبادی، حسینعلی عرفانی طلب، مجید عسکری، زهره علی آبادی، زهرا خاتون فائقی، معصومه کاظمی مطلق، مریم کرابی، امیرعلی مروی، زهرا محقق راد، لیلا ملایی، سیده اقدس ملوندی، مسعود ملوندی، طیبه مهروزیان، شهربانو موسی زاده، ناهید وحدتی، فاطمه هاشم آبادی به عنوان معلمان نمونه شهرستانی انتخاب شدند.