مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهرداری سبزوار از سفر دکتر نوذرپور معاون سازمان شهرداری های کشور به سبزوار خبر داد.

مهدی برزویی با اعلام این خبر گفت: پیرو برگزاری همایش بازآفرینی پایدار محدوده ها و محله های هدف شهر سبزوار و در راستای دستیابی به اهداف همایش مذکور، جلساتی در تهران با حضور دکتر طالبی شهردار، دکتر پارسی پور معاون فرماندار، دکتر برزویی مدیر عامل سازمان و دکتر وجودی معاون اجتماعی شهردار در دفاتر دکتر روستا عضو هیات مدیره شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، دکتر حبیب ا… مسعودی فرید معاون محترم اجتماعی سازمان بهزیستی، حاج آقا سید محمدی معاون محترم فرهنگی سازمان بهزیستی، دکتر نوذرپور معاون محترم سازمان شهرداری های کشور برگزار شد.

 

 

وی تقویت سرمایه گذاری در حوزه گردشگری، پیگیری ایجاد صندوق توسعه محلی و استقرار دبیرخانه دائمی بر اساس ساز و کارهای جدید و پیشنهادی را از مهمترین دستاوردهای نشست های تخصصی سفر دو روزه به تهران در خصوص بازآفرینی پایدار محدوده های و محله های هدف شهر سبزوار بیان کرد.

 

 

برزویی همچنین بررسی راهکارهای تقویت مدیریت یکپارچه شهری، طراحی، راه اندازی و لینک پایگاه اطلاع ر سانی دبیرخانه با سایت شرکت عمران و بهسازی، سازمان شهرداری ها، سازمان های بهزیستی و فنی و حرفه ای و….سایر دستگاه ها بر اساس نظر دکتر روستا، کسب موافقت ایجاد مرکز فرهنگی خانواده (بهزیستی)از معاونت فرهنگی این سازمان، امکان سنجی طرح و توافق در اجرای برنامه های پایلوت حوزه اجتماعی بهزیستی کشور را ازا دیگر دستاوردهای این سفر بیان کرد.

 

منبع: روابط عمومی شهرداری سبزوار/