خودروی بنز اس 500 که در بازار رقمی نزدیک به سه میلیارد تومان دارد در نمایی که پیکان، خودروی ارزان قیمت این روزهای بازار قرار دارد به تصویر کشیده شده است.

182078_461