«مهدی صفار» در فضای مجازی، عکسی از «حاج قاسم سلیمانی» در سال های دفاع مقدس منتشر کرده و در ذیل آن، نوشته است

«مهدی صفار» در فضای مجازی، عکسی از «حاج قاسم سلیمانی» را در جمع تعدادی از هم رزمانش در سال های دفاع مقدس منتشر کرده و در ذیل آن، نوشته است:

برای پدر !
.
پ.ن.یک: به مناسبت روز پدر …
پ.ن.دو: نتیجه زیر و رو کردن عکسهای پدر !
پ.ن.سه: منطقه عملیات بیت المقدس ؛ لشکر ثارالله

«حاج قاسم» در عکس های پدرم