همایش دیدار با پدارن آسمانی عصر امروز(شنبه) همزمان با میلاد امام علی (ع) با حضور عموم مردم سبزوار در محل مزار شهدای شهرستان برگزار شد.

IMG_0172 IMG_0198 IMG_0213 IMG_0238 IMG_0248 IMG_0260 IMG_0264 IMG_0265 IMG_0266 IMG_0274 IMG_0279 IMG_0324 IMG_0346 IMG_0354 IMG_0366 IMG_0371 IMG_0400 IMG_0409 IMG_0410 IMG_0435 IMG_0445 IMG_0447 IMG_0464 IMG_0476 IMG_0488 IMG_0489 IMG_0495