رئیس شورای شهر سبزوارگفت: شورا و شهرداری در تعامل و وحدت باهم در حال خدمت رسانی به مردم هستند.

 

کاظم کرامت در گفتگو با خبرنگار بصیر سبزواربا اشاره به برخی شایعات پیرامون استیضاح شهردار اظهار داشت: هیچ یک از اعضای شورا این مسئله را مطرح نکرده و این نشان از تعامل بین شورا و شهرداری است.

 

وی اتنقاد از عملکرد را حق تمامی اعضا و مردم دانست و افزود: استیضاح و طرح سوال از شهردار دارای رسم و راه کارهای قانونی است که هیچ یک در این رابطه اقدامی انجام نداده ایم.

 

کرامت با اشاره به کارکرد شورا در شهرها بیان داشت: مهم ترین دغدغه اعضا برای ایفای این نقش شناختن جایگاه این نهاد در بین ادارات است.

 

رییس شورای شهر سبزوار تصریح کرد: قانون به شورا ها این اختیار را داده است تا ادارات مختلف را در جلسات دعوت کمرده و گزارش کار آنها را دریافت کنیم که اجرایی شدن این قانون به تحکیم جایگاه شورا در شهر کمک خواهد کرد.

 

کرامت بیان داشت: در صورت ایجاد این تعمل با دیگر نها ها و دستگاهها پروژه ها با سرعت بیشتر و هزینه کمتر به مرحله بهره بردار خواهند رسید.

 

وی همچنین با اشاره به شعار سال خاطر نشان کرد: رهبری با این شعار از تمامی مسئولین ومردم خواسته تا با یکی کردن حرف دل و زبان در راستای کمک ب پیشرفت گام برداریم.

 

انتهای پیام/