معاون استاندار و فرماندار ویژه سبزوار گفت: باید از فرصت های صنعتی در حوزه شهرستان استفاده بهینه را ببریم.

 

 

به گزارش بصیر سبزوار،احمد برادران در دیدار کارگران صنایع و کارگاههای سبزوار اظهار داشت: برای پیشرفت و توسعه باید از در راستای رفع موانع تولید گام برداریم .

 

وی فرصت های مناسبی در صنایع پیشروی سبزوار است که باید بانگاه مبتنی بر توسعه از آنها استفاده شود.

 

برادران تصریح کرد: گاهی با التهاب به جذب سرمایه گذار از منابع موجود غافل می شویم واین درحالی است که سرمایه گزاران کارآفرینی در حوزه های مختلفی داریم که از آنان استفاده نکردیه ایم.

 

فرماندار سبزوار با اشاره به تاثیر زیر ساخت ها در حوزه تجارت و صنعت عنوان کرد: وجود این زیر سخت ها تاثیر فراوانی در تکمیل چرخه رفع موانع تولید دارد.

 

برادران ادامه داد: امروزه با سیل از مراجعه کنندگان جویای کار مواجه هستیم که از مدارک تحصیلی بالایی برخوردار هستند و نرخ بیکاری افراد تحصیل کرده بسیار بالاتر از افرادی است که دارای مهارت هستند.

 

وی عدم وجود مهارت در جویندگان کار را سبب بروز نرخ بیکاری بالا در کشور و پایین آمدن سطح تولید دانست.

 

فرماندار سبزوارخاطر نشان کرد: بر اساس آمارهای وزارت آموزش و پروش ۷۰درصد دانش آموزان در رشته های نظری تحصیل می کنند وتنها ۲۰ درصد در رشته های فنی و مهارتی به تحصیل می پردازند که این برعکس آنچه در دنیا مرسوم است می باشد.