رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر سبزوار گفت: شورا های اسلامی شهر ها دوران طفولیت خود را گذرانده و اکنون باید با استفاده از تجربه 16 ساله درجهت کارکرد هرچه بهتر شورا گام بردارند.

مهدی مقصودی همزمان با روز گرامیداشت شورا در گفتگو با بصیر سبزوار اظهار داشت: هدف از احیا شورا ها کوچک سازی دولت در راستای رفع مشکلات مردم است که متاسفانه دولت ها اشتیاقی به واگذاری این قدرت به شورا ها ندارند و بیشتر با تمرکز گرایی موافق هستند و زمانی این معضلات قانونی قابل حل است که مدیریت جامع شهری اجرا شود.

 

عضو شورای شهر سبزوار تاکید کرد: نظارت بر تمامی ادارات شهر باید در حوزه اختیارات شوراها قرار گیرد تا بتوان کارکرد  شورا را به صورت واقعی ببینیم.

 

مقصودی ادامه داد: شورای اسلامی در حال حاضر شورای شهرداری است و عدم هماهنگی هایی موجود با ادارات سبب کاهش نقش شورا در رفع مشکلات مردم خواهد شد.

 

وی جو حاکم بر شورا ها را سیاسی دانست و افزود : در بررسی خروجی شوراها می توان نمایندگان مجلسی را دید که از شوراهای اسلامی شهر به نمایندگی در مجلس و مناصب های سیاسی رسیده اند.

 

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر عدم وجود احزاب با سیستم قوی را مسبب جو سیاسی حاکم بر فضای شوراها برشمرد و تاکید کرد: مردم باید برکار شورا نظارت داشته باشند و برگزاری جلسات غیر علنی و غیر شفاف که در حال حاضر بر شورا سایه افکنده است سبب بی اعتمادی و ایجاد شائبه فساد خواهد شد.

 

وی تصریح کرد: نگاه حاکم بر شورا باید نگاهی غیر دولتی باشد که  این نگاه  به معنی مخالفت با دولت نیست.

 

وی با انتقاد از عدم آموزش منتخبین مردم برای شروع کار در شورا به این نکته اشاره کرد: فرصت سه ماه انتخاب تا شروع به کار زمان مناسبی است جهت آشنایی اعضای منتخب با کار و قوانین تا در تصمیمات خود دچار مشکل نشوند.

 

عضو شورای شهر سبزوار گفت: باید نگاه کلان در حوزه های شهری بر سیستم شورای شهر حاکم شود تا روند کار در شورا از روزمرگی خارج شود زیرا عواقب تصمیمات اشتباه هزینه هایی را بردوش مردم خواهد گذاشت.

 

مقصودی در پاسخ به سوالی مبنی بر ارزیابی عملکرد شورای چهارم پاسخ داد: متاسفانه بازخوردی که از مردم و افکار عمومی دریافت میکنیم رضایت بخش نبوده است.

 

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر شورا را محلی برای انجام امورات به وسیله هم فکری وهم افزایی دانست و بیان کرد: متاسفانه برخی از افراد قائل به انجام کارها با نظر مشورتی نیستند و خلاف این حرکت را انجام می دهند.

 

وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر نیاز ارائه گزارش به مردم پاسخ داد: تنها در شورای اول این کار انجام شد و این پیشنهاد در انتهای سال اول در بین اعضا مطرح شد که متاسفانه عملی نشد و امیدواریم این گزارش در پایان سال دوم در اختیار مردم قرار بگیرد.

 

مقصودی با اشاره به اعتماد نظام به جوانان در ابتدای انقلاب خاطر نشان کرد: متاسفانه در حال حاضر این اعتماد به جوانان از بین رفته است و این فرصت در اختیار جوانان حال قرار نمی گیرد.

 

انتهای پیام/