به گزارش بصیر سبزوار به نقل از خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مهدی چمران رئیس شورا در جلسه امروز گفت: خبرنگاران حاضر در جلسه در نامه ای خواستار شدند که یکی از خیابان ها یا میادین تهران به نام دکتر قندی استاد فقید ارتباطات و روزنامه نگاری نام‌گذاری شود که قطعا اعضای شورای شهر نیز […]

به گزارش بصیر سبزوار به نقل از خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مهدی چمران رئیس شورا در جلسه امروز گفت: خبرنگاران حاضر در جلسه در نامه ای خواستار شدند که یکی از خیابان ها یا میادین تهران به نام دکتر قندی استاد فقید ارتباطات و روزنامه نگاری نام‌گذاری شود که قطعا اعضای شورای شهر نیز به پاس خدمات گرانمایه این استاد فقید موافق این درخواست هستند.

 

در ادامه جلسه دو فوریت نام گذاری خیابانی به نام دکتر قندی به تائید اعضا رسید و این دو فوریت برای کارشناسی و مکان یابی به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.