رهبر انقلاب اسلامی:ایران در مسائل کشورها دخالت نکرده و نخواهد کرد اما جایی که مورد تهاجم قرار بگیریم جانانه دفاع خواهیم کرد.30/01/1394

13940201_0129498