عملیات انتقال و جابجایی لوله های نفت ۴۰ متری دوم سبزوار آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری سبزوار، مسیر انتقال و جابجایی لوله های نفت سبزوار در حد فاصل مرکز انتقال نفت تا شرکت پخش نفت سبزوار با ۲ هزار و ۵۴۰ متر در ۳ لاین می باشد.

DSC_0004

DSC_0006

DSC_0007

DSC_0012

DSC_0019

DSC_0022

DSC_0024