عضو کمیسیون امنیت ملی می گوید: رسیدگی به مطالبات روزمره مردم روستاها و شهرها در شرح وظایف قوه مجریه است و ارتباطی با قوه مقننه پیدا نمی کند.

محمدرضا محسنی ثانی در گفتگو با خبرآنلاین با اشاره به طرح استانی شدن انتخابات مجلس، گفت: طرح استانی شدن انتخابات، در مجموع امتیازاتی دارد . با اجرای این طرح، مجلس می تواند در سطح ارتقای کارایی و ظرفیت خود از بعد کارشناسی از وجود افراد باسابقه با تجربه و شناخته شده بهره مند گردد.

وی با تاکید براینکه این طرح مجلس را از حوزه تفکر منطقه ای به حوزه تفکر ملی تبدیل می کند، افزود: بر این اساس، در تصمیم گیری های مجلس ، خیرو صلاح ها برمبنای مصالح ملی کشور در نظر گرفته می شود.

رئیس کمیته امنیت داخلی کمیسیون امنیت‌ ملی و سیاست‌خارجی مجلس خاطرنشان کرد، با تصویب این طرح، طبیعتا از اتلاف منابع جلوگیری می شود و می تواند جایگاه مجلس در بعد تخصصی و کارشناسی و همچنین ایفای نقش نمایندگی ارتقاء پیدا کند.

استاندار پیشین لرستان ادامه داد: با اجرایی شدن طرح استانی شدن انتخابات پارلمانی، ممکن است مشکلاتی ایجاد شود همچون مطالبات روز مره ای که مردم درباره روستاها و شهر خود از نمایندگان دارند،به درستی دنبال نشود،هرچند که بیشتر این امور، در شرح وظایف قوه مجریه است و ارتباطی با قوه مقننه پیدا نمی کند ولی در حال حاضر توقعات اینگونه است که نماینده بتواند کم و کاستی‌ هایی که وجود دارد و مطالبات و تقاضاهای مردم را پیگیری کند که با این طرح، این مطالبات به سمتی سوق داده می شود که منافع ملی بیشتر ایجاب می کند.

نماینده مردم سبزوار در خانه ملت یادآور شد: در حال حاضر بیشتر وقت نماینده صرف بررسی مطالبات مردم برای اشتغال و یا گرفتن تسهیلات می شود در حالیکه بر اساس قانون، نمایندگان باید در حوزه قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین مصوب گام بردارند.

وی با بیان اینکه نکات مثبت این طرح بیشتر از مشکلاتی است که بعضی ها دنبال می کنند افزود: تا به امروز استقبال خوبی در مجلس از طرح شده و هم امضاهایی که برای طرح از نمایندگان جمع آوری شده و رای بالای نمایندگان به تصویب فوریتی آن در صحن علنی مجلس هم اهمیت این موضوع را نشان می دهد.