معاون پژوهش و برنامه ريزي مديريت آموزش و پرورش سبزوار گفت: حمايت از طرح هاي پژوهشي معلمان نيازمند اعتبارات خاص است.

به گزارش بصیر سبزوار، حسن مهری در جلسه بررسی ۲طرح پیشنهادی معلمان با بیان این مطلب افزود: با توافق صورت گرفته با دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار از طرح های پژوهشی و کتب در حال چاپ معلمان حمایت خواهد شد.

 
وی کمبود اعتبارات پژوهشی در آموزش و پرورش را خاطر نشان کرد و ادامه داد: باید طرح های پژوهشی به سمت سودآوری و تحقق نیازهای لازم پیش برود.

 
در ادامه این جلسه طرح رهامی فر در مورد روش جدید خطی در ضرب های یک رقمی، دو رقمی و چند رقمی و همچنین طرح نرم افزاری احمدرضا واعظ پور در خصوص سیستم بکفا و چگونگی ساماندهی نیروی انسانی در سطح اداره و مدارس و امتیازبندی لازم آنان ارایه شد.