روزنامه کیهان از قول یکی از مخاطبانش نوشت: در مراسم ختم مادر یکی از سران فتنه به احترام پدر این خانواده که از یاران انقلاب بود شرکت کرده بودم. بعد از پایان مراسم وقتی با عده‌ای فتنه‌گر که شعارهای ضد نظام سر داده‌بودند مخالفت کردم، هم مورد ضرب و شتم قرار گرفتم و هم کیف […]

روزنامه کیهان از قول یکی از مخاطبانش نوشت: در مراسم ختم مادر یکی از سران فتنه به احترام پدر این خانواده که از یاران انقلاب بود شرکت کرده بودم. بعد از پایان مراسم وقتی با عده‌ای فتنه‌گر که شعارهای ضد نظام سر داده‌بودند مخالفت کردم، هم مورد ضرب و شتم قرار گرفتم و هم کیف پول بنده را دزدیدند، عرضم این است که بنویسید چرا بیشتر فتنه‌گران دزد هم هستند؟