حسین قندی روزنامه نگار برجسته سبزواری که با تیترهای به یاد ماندنی خود نامش را در مطبوعات ایران ماندگار کرده بود عصر پنجشنبه درگذشت. روزنامه های امروز درگذشت «سلطان تیتر» ایران را تیتر کردند.