نماینده سابق مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی گفت: درست است که با استانی شدن هم احزاب فعال تر شده و هم آدم های توانمندتری بر کرسی مجلس تکیه خواهند زد، ولی حقوق شهرهای ضعیف تر در این موارد نباید نادیه گرقته و پایمال شود.

به گزارش بصیر سبزوار، علی بروغنی در ارتباط با طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اجرای این طرح زمانی موفق خواهد بود که تمام معایب و مزایای آن بررسی شده باشد.

 

وی با بیان اینکه استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی در دوره های گذشته نیز مطرح شده بود، افزود: این طرح هر بار به دلایلی گوناگونی یا برگشت خورده یا به کمیسیون مربوطه جهت بررسی ارجاع داده شده است.

 

نماینده سابق مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وظیفه اصلی هر نماینده قانون گذاری می باشد که با این طرح همخوانی متناسبی خواهد داشت.

 

بروغنی با اشاره به اینکه باید به این مورد هم توجه کنیم که هر نماینده جدا از قانون گذاری پل ارتباطی مردم و مسئولین است، خاطر نشان کرد: درست است که با استانی شدن هم احزاب فعال تر شده و هم آدم های توانمندتری بر کرسی مجلس تکیه خواهند زد، ولی حقوق شهرهای ضعیف تر در این موارد نباید نادیه گرقته و پایمال شود.

 

وی در ادامه عنوان کرد: سخت شدن دسترسی هر نماینده به بخش ها یا شهرهای دیگر و بالعکس می تواند جزو معایب این طرح باشد.

 

وی در ارتباط با رفع این مشکل گفت: به نظر من اگر مجلس و دولت بتوانند اختیارات شوراهای اسلامی شهر را که یک پارلمان محلی است بیشتر کنند، تا مدیریت یکپارچه شهر و رفع معضلات و  گرفتن حقوق شهروندان را در راستای کاری خود قرار دهند، این مشکل مرتفع خواهد شد.

 

نماینده سابق مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی در انتها یادآور شد: اجرای این طرح در سه استان کوچک، بزرگ و متوسط به صورت پایلوت می تواند تمام مزایا و معایب  آن را بررسی کرده و در گام های بعدی مثمر ثمر باشد.

 

انتهای پیام/