رئیس اداره حفاظت از محیط زیست سبزوار گفت: چهار واحد صنعتی و خدماتی سبزوار در لیست صنایع آلاینده کشور جهت اخذ جرائم زیست محیطی تعیین شده در قانون مالیات به ارزش افزوده اضافه شده است.

محمد علی عمارلو در گفتگو با خبرنگار قدس آنلاین در سبزوار افزود : در مجموعه این شهرستان تعداد ۵ واحد صنعتی و خدماتی از جمله تصفیه خانه آب و فاضلاب شهری، کشتارگاه مرغ بیهق، کشتارگاه مرغ ماکیو، کشتارگاه دام بیهق و کارخانه شیر فعال است که در پروسه فعالیت خود  فاضلاب تولید می کنند.

 

ویادامه داد :این واحدها برابر قوانین و مقررات باید فاضلاب خود را تصفیه و به حد استاندارد های مصوب سازمان حفاظت محیط زیست برسانند و پس از رعایت استانداردهای فوق  می توانند پسآب خود را به منابع پذیرنده تخلیه نمایند.

 

این مقام مسئول اضافه کرد: در صورت تحقق این امر می توان از پسآب مذکور استفاده بهینه نمود و تا حدودی با صرفه جویی از مصرف بیش از حد منابع آبی کشور کاست.

 

عمارلو یاد آور شد : علاوه بر این می توان از آلودگی های زیست محیطی ناشی از تخلیه فاضلاب خام به محیط زیست و استفاده غیر مجاز از فاضلاب در امر کشاورزی و خطرات بهداشتی آن و انتشار بیماری های مسری جلوگیری کرد.

 

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست سبزوار خاطر نشان کرد : از ۵ واحد تولیدی و خدماتی فوق فقط کشتارگاه مرغ بیهق فاضلاب خود را تا حد استاندارد تصفیه می کند که پسآب  آن در آبیاری فضای سبز استفاده می شود یک واحد دیگر نیز به علت تحمیل حجم زیاد فاضلاب، عملیات تصفیه آن کامل نیست و دیگر  واحدها نیز فاقد سیستم تصفیه فاضلاب مناسب هستند و برخلاف مقررات با تخلیه فاضلاب های خود به محیط زیست ، معضلات خاصی را سبب می شوند.

 

وی ادامه داد: پرونده تخلف این واحدها به مراجع قضایی ارسال شده و در حال رسیدگی است و همچنین اسامی آن ها به لیست صنایع آلاینده کشور جهت اخذ جرائم زیست محیطی  اضافه شده است .