شهردار سبزوار گفت: مهم ترین ویژه گی شهرداری آرامشی بود که در سایه تعامل مناسب در درون سازمان و با سایر دستگاه ایجاد شد که حاصل این آرامش ایجاد آسایش برای شهروندان خواهد بود.

 

 

به گزارش بصیر سبزوار،محمد علی طالبی در چهارمین نشست مطبوعاتی خود با اصحاب رسانه شهرستان اظهار داشت: سالی گذشته سالی منظم در حوزه برنامه ریزی و با انضباط در حوزه های مالی بود و این پایه ریزی براساس انضباط ونظم سبب شد تا سال جدید را بدون دغدغه و با در اختیار داشتن بودجه برای اولین بار آغاز کنیم.

 

وی با مثبت ارزیابی کردن تعامل شهرداری ،شورای شهر و شورای انطباق شهرستان بیان داشت: تاکنون یک طرح مورد اعتراض از جانب شورای شهر به شهرداری نیامده و تمامی لوایح شهرداری نیز در شورا به تصویب رسیده است.

 

وی مثلث به وجود آمده را حاصل تعامل دانست و افزود: در سال همدلی و هم زبانی می توان از این نوع همکاری ها برای سایر دستگاهها و ادارات الگو برداری کرد تا شاهد آرامش در فضای شهر باشیم.

 

طالبی تصریح کرد: با وجود حوزه های نظارتی در استان با افت محسوس شکایت از شهرداری روبرو بوده ایم و این مسئله دلیل دیگری بر تعامل شهرداری با شهروندان است.

 

شهردار سبزوار بر ارتباط خوب با دستگاهها در سطوح ملی اشاره کرد و خاطر نشان کرد: خوشبختانه شهرداری سبزوار در سطوح وزارت خانه ها شناخته شده و دارای کد است و آثار این اقدامات در سال های آینده برای مردم مشهود خواهد بود.

 

طالبی استقلال تام سازمان های تابعه شهرداری را در سال ۹۴ از عمده برنامه های شهرداری اعلام کرد وبیان داشت: این سازمان ها باید با استفاده از توانمندی های خود به صورت خود کفا ومستقل اداره شوند.

 

شهردار سبزوار در پاسخ به سوالی در مورد سرنوشت باغ ایرانی بیان کرد: اختلافاتی با پیمانکار این طرح داریم و مطالبات پیمانکار تا حل این موضوعات قابل پرداخت نخواهد بود.

 

وی ادامه داد: باتوجه به عدم پرداختی به پیمانکار این پروژه و پروژه میدان لاله نیز قابل تحویل نبوده و نمی توان کار عمرانی درآنها انجام داد.

 

طالبی با اشاره به اینکه بدنبال کار پاک در شهرداری هستم گفت: بهترین عمل صالح حفاظت از بیت المال است و و خوشبختانه کیسه شهرداری برای دستی غیر از قانون جایی ندارد.

 

انتهای پیام/