یک روانشناس گفت: مهمترین راه‌ تقویت حافظه حفظ الگوی مناسب خواب، پرهیز از مصرف دخانیات مانند سیگار، قلیان، پیپ،‌ کاهش مصرف قهوه، 20 دقیقه ورزش صبحگاهی،‌ کاهش استرس‌های شغلی یادگیری مهارت‌های 10 گانه زندگی است.

امیرمحمد شهسوارانی در پاسخ به سوال یکی از شهروندان درباره انواع حافظه و راه‌های تقویت آن، اظهار داشت: یکی از مهمترین ارکان مغز و فرایندهای مغزی حافظه است.

حافظه به زبان ساده؛ شامل توان به یاد سپاری رخدادها و  مواردی است که پیرامون فرد در جریان است. این موارد دامنه‌ای از محتوای درسی تا فعالیت‌های روزمره زندگی را شامل می‌شود.

وی افزود حافظه به عنوان عاملی کلیدی در مباحث مرتبط با مطالعه، درس خواندن، امتحانات، کنکورهای دانشگاه و مهارت‌‌هایی که به عنوان هوش یاد می‌شود نقش مهمی در زندگی فرد ایفا می‌کند.

* انواع حافظه

این متخصص حوزه بهداشت روان گفت: در حافظه سه مرحله عمده؛ سپردن اطلاعات، نگهداری و بازیابی و فراخوانی آنها از حافظه مد نظر است، همچنین دو حافظه کوتاه مدت و بلند مدت در کنار حافظه فعال برای دسته‌بندی مدت زمان باقی‌ماندن نتایج در مغز به کار می‌روند.

وی افزود: حافظه کوتاه مدت حافظه‌ای است که اطلاعات در آن به مدت ۳۰ ثانیه باقی می‌ماند، حافظه بلند مدت محدودیتی در نگهداری محتوای حفظ شده نداشته و در بسیاری موارد مادام‌العمر است. حافظه فعال حدود ۵ ثانیه باقی می‌ماند و بیشتر در برگیرنده حافظه حسی و به نوعی ثبت اولیه محرک‌ها در ذهن است.

این روانشناس ادامه داد: به عنوان مثال وقتی تصویری را می‌بنیم، اجزای آن به مدت چند ثانیه در ذهنمان باقی می‌ماند که این چند ثانیه باقی ماندند، حافظه حسی یا فعال است. اگر به کمک روش‌‌هایی این اجرا را در ذهن مرور کنیم، منجر به باقی‌ماندن در حافظه کوتاه مدت که در حدود ۳۰ ثانیه است خواهد شد اما اگر به تکرار مداوم آنها در ذهن بپردازیم به گونه‌ای که بتوانیم هنگام شب یا چند روز بعد آن اجزا را به یاد آوریم، این وضعیت حافظه بلند مدت است.

* راه‌های تقویت حافظه

این متخصص حوزه بهداشت روان اظهار داشت: مهمترین راه‌های تقویت حافظه حفظ الگوی مناسب خواب، پرهیز از مصرف دخانیات مانند سیگار، قلیان، پیپ،‌ تنباکو و … ، کاهش مصرف قهوه و ترکیبات آن، ۲۰ دقیقه ورزش صبحگاهی،‌ کاهش استرس‌های شغلی یادگیری مهارت‌های دهگانه زندگی و تمرین‌های مخصوص افزایش حافظه است.

وی خاطر نشان کرد: بهترین گزینه برای حفظ و تقویت حافظه، مراجعه به متخصصان حوزه بهداشت روان برای دریافت آموزش و راهنمایی‌های لازم است.

منبع: فارس