رئیس شورای بخش مرکزی جوین اصغرنیا جویناز تعطیلی و بلاتکلیفی ۱۸ دفتر مخابراتی روستایی جوین در این شهرستان خبر داد.

اصغرنیا امروز در گفتگو با نسیم جوین و خراسان با اشاره به اینکه از مجموع ۲۵ دفتر مخابراتی روستایی این شهرستان ۱۸ دفتر مخابراتی از  فروردین ۹۴  تعطیل شده اند ، گفت: علی رغم چندین مصوبه مجلس شورای اسلامی و  حتی ابلاغ آخرین مصوبه مجلس در مورد برقراری بیمه و سایر حق و حقوق کارگزاران مخابراتی در روستا ها ، باز  هم شاهد تضییع حقوق ۲۰ ساله این کارگزاران در این دفاتر مخابراتی هستیم .

 

 

وی در توضیح  این مطلب افزود: در پایان سال ۹۳ و با توجه به اضافه شدن قانون « تازمان بازنشستگی»  و استمرار قرار داد مستقیم با خود  شرکت مخابرات ،  این شرکت اقدام به معرفی شرکت جدید دیگری  به نام  تی-سی – تی – وان ،نموده  و در نتیجه تمام حق وحقوق ۲۰ ساله این کارگزاران دفاتر مخابراتی تضییع  شده است .

 

 

این عضو شورای روستای برغمد در ادامه با اشاره به اینکه این کارگزاران دفاتر روستایی مایل به همکاری با این شرکت نیستند، تصریح کرد: بر اساس قانون بیمه اجتماعی اگر این کارگران با این شرکت جدید و با ضوابط جدید ثبت نام کنند ، تمام سابقه ۲۰ ساله آنها از بین رفته و در سابقه کاری آنها به حساب نمی اید  و به همین خاطر فعلا از حضور در دفاتر مخابراتی روستایی امتناع می کنند.

 

 

در خور اشاره است که بر اساس اظهارات این مسوول شورایی در این شهرستان،  این مشکل مربوط به کل استان خراسان می باشد .

 

 

وی اظهار امید واری کرد که با عنایت به اینکه یکی از نمایندگان مردم این شهرستان در یکی از کمسیون های تخصصی مخابرات می باشد اقدام عاجل در این مورد  را انجام دهد .