با حضور مسئولان آموزش و پرورش از یک هزار و ۸۰ نفر از برگزیدگان مسابقات فرهنگی و هنری سبزوار در سه مقطع ابتدایی، متوسطه اول و دوم تقدیر شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش سبزوار؛ بیش از ۳۰هزار نفر از دانش آموزان در مسابقات فرهنگی و هنری شرکت کرده اند.

 
بر این اساس دانش آموزان در ۷۳ رشته در ۶بخش شامل ادبی پژوهشی، بازی های رایانه ای و فضای مجازی، هنرهای سنتی ودستی، قیلم کوتاه، هنرهای نمایشی و هنرهای آوایی شرکت کرده بودند.

 
شایان ذکر است تعداد ۳۱۰نفر از دانش آموزان سبزواری به مرحله استانی راه پیدا کرده اند.