به نظر می‌رسد با توجه به شایعه‌های هفته‌های اخیر، مبنی بر خروج برخی از اعضای شورای اسلامی شهر سبزوار از این نهاد به مناسبت‌های مختلف (حضور در انتخابات مجلس، ریاست در برخی ادارات و…) اعضای عدل بدل!!! و جامانده از انتخابات، از روی نیمکت ذخیره‌ها خارج شده و سعی دارند توانایی و آمادگی خود را به تماشاچیان اثبات کنند.

در جدیدترین شماره نشریه سربداران، گفتگویی با کاندیدای همیشگی انتخابات‌های مختلف سبزوار، آقای کاظم ارشادی مقدم انجام شده که در آن پست سازمانی جدیدی برای ایشان تعریف شده است: عضو ارشد عدل بدل!!!

adal-badal-01

در این مطلب حدوداً یک صفحه‌ای که به عنوان مطلب تولیدی از طرف ایشان درج شده، وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر مطابق قانون اساسی و تقریباً بدون توضیح و یا مطلب اضافه خاصی بیان شده است.

adal-badal-02

البته قسمت دوم این مطلب (که در آخرین شماره ویژه‌نامه‌ی روزنامه ابتکار منتشر شده است!!! ) تا حدودی تولیدی می‌باشد.

adal-badal-03

نکته‌ی حاشیه‌ای: به نظر می‌رسد با توجه به شایعه‌های هفته‌های اخیر، مبنی بر خروج برخی از اعضای شورای اسلامی شهر سبزوار از این نهاد به مناسبت‌های مختلف (حضور در انتخابات مجلس، ریاست در برخی ادارات و…) اعضای عدل بدل!!! و جامانده از انتخابات، از روی نیمکت ذخیره‌ها خارج شده و سعی دارند توانایی و آمادگی خود را به تماشاچیان اثبات کنند.

 

 

شاید تجربه‌ی ذخیره‌ی طلایی دوره قبل (حسین مقصودی)، که توانست از نیمه‌ی دوم بازی را آغاز کند و به لطف وقت‌های اضافه، تا ریاست شورا و سپس ریاست بر شهرداری هم پیش برود؛ نقطه‌ی امید و دلگرمی ذخیره‌های این دوره شورای اسلامی شهر سبزوار باشد.

البته نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی هم می‌تواند در خلق این‌گونه مصاحبه‌ها و یادداشت‌ها موثر باشد.