معاون فرهنگی دانشگاه حکیم سبزواری بیان کرد:یکی از بزرگترین مشکلات دنیای اسلام بویژه در تحرکات وهابیت عربستان و فشارهای ناشی از تاثیرات عناصر اسرائیلی در میان بزرگان عربستان است حکومت سعودی با پشتوانه عقیدتی وهابیت تمامی این جنایات را انجام داده و هیچ مسئولیت و تعهدی نسبت به امت اسلامی در خاورمیانه احساس نمی کند. .

دکترکشاورز در جمع معترضین و تجمع کنندگان این دانشگاه نسبت به جنایات عربستان گفت:ریشه خشنونت  در عربستان،حمایت  اصلی  و واپس گرایی ، تروریسم و ریشه ترور در خشونت و ناپایداری در خاورمیانه معرفی کرد.

 
وی از وابستگی تروریست به عنوان کلیدی ترین مشکل خاوریانه نام برد و گفت:مساله اول و مشکل کلیدی کشورهای منطقه حضور تروریست های وابسته ست که این وابستگی منوط به کمک مالی ،فکری وتبلیغاتی ریاض است.

 
کشاورز با اشاره به به فجایع صورت گرفته گفت:مساله سوریه،در سه سال گذشته از سطح یک مناقشه داخلی یا منطقه ای فراتر رفته و به یک فاجعه ستیزی تبدیل شده استکه۱۵۰هزار قربانی ستیزه جویی تروریست ها و۴۰۰هزار مجروح و بیش از ۲۵۰۰  آواره نتیجه  مستیقیم و آشکار زیاده خواهی و جاه طلببانه و دخالت های عربستان است.

 
معاون فرهنگی افزود:انتظار ما پس از سرنگونی صدام این بود که کشوری که مهد آخرین پیامبراسلام و است به پیروی از پیامبررحمت،سیاست هایی را اتخاذ کند که باعث افزایش دوستی،وحدت و عزت مسلمین شود و تصویر عزت مندی از اسلام به نمایش بگذارد.اما متاسفانه تصویری که از خاندان آل سعود در افکار عمومی وجود دارد  فرسنگ ها با ارزش های اسلامی فاصله دارد و هیچ شباهتی بین اسلام اصیل و ناب با روش زندگی ما ندارد.

 
دکتر خطاب به امیران و شاهان عربستان افزود:شما عده ای شاهزاده ثروتمند هستید که هرچند در غرب تحصیل کرده و با دنیای جدید آشنایی  دارید اما ترجیح میدهید برای حفظ تخت و تاج خود به دودسته از ارزش های فرهنگی اجتماعی و سیاسی بی اعتناباشید.

 
وی از جمله این ارزش ها را،عدالت اجتماعی،کرامت انسانی،آزادی و دموکراسی و حقوق بشر به صورت فراگیر و عقلانی بیان کرد و گفت:پایبندی به این ارزش ها موجب تضعیف جایگاه خودی است.

 
وی همچنین وجود ثروت های خدادی و طبیعی گرفته شده از نفت،را تکیه گاه آنها بیان کردوگفت:شمابرهمین اساس پرچم جنگ و ستیز را برافراشته اید که با اتحاد با وهابیت با مظاهر اسلام در ستیز هستید.

 
معاون فرهنگی دانشگاه حکیم سبزواری،ضمن محکوم کردن قیام آل سعو گفت:دنتیجه همدستگی آل سعود را با مزدوران و دشمن جنایتکار آمریکارا آتش افروزی به دولت های مردمی به جای احترام به شهروندان و تکفیرو ترور بیان کردو گفت:تهاجم به یمن نیز ابتدایی ترین اصول حقوق بین الملل را نقص کرده و اهداف و اصول منشور ملل متهد را ادیده گرفته است و زیر ساخت های غیراخلاقی از جمله،بیمارستان،مدارس،جاده ها،کارخانه ها،نیروگاه برق و… را می باشد.

 
دکترکشاورز در انتها گفت:قرآن کریم به ما آموخته است که تاثیر،زور،ظلم نه تنها انسانی نیست بلکه جاودان و پایدار نخواهد بود و زمانی رو به پایان می رسد.

 

منبع: سبزوار نیوز/
،